Бібліотека

Що таке флавоноїди?

Рослинний світ - унікальний і багатий речовинами, які є цінними не лише для самих рослин, а й для людини. Одними з них є флавоноїди – природні сполуки з фенольною структурою, що містяться в овочах, фруктах, зернових, накопичуються у коренях, стеблах, листі і квітках рослин у вигляді глікозидів.

Існує близько 6000 флавоноїдів, які входять до складу жовтих і коричневих пігментів фруктів, трав, овочів і лікарських рослин. З них найбільш відомі трицин, апігенін, лютеолін, кверцетин, гіперозид, рутин, гесперидин, кемпферол. У рослинах флавоноїди виконують різноманітні функції. Зокрема, захищають рослини від грибків, комах, бактерій і вірусів. Крім забарвлення, флавоноїди надають квітам певного аромату, щоб привабити комах-запилювачів, а деякі з цих природних сполук беруть участь в проростанні насіння. Флавоноїди захищають рослини від сонячної радіації, діючи як ультрафіолетові фільтри. Крім того, описана їх здатність захищати зелений пігмент рослин (хлорофіл) від руйнування, тим самим підтримуючи життя на нашій планеті. Також флавоноїди відіграють роль у забезпеченні морозостійкості рослин і їх стійкості до посухи. Загалом, флавоноїди – це дуже корисні речовини для здоров’я і захисту рослин.

Безумовно, такі корисні властивості не могли залишитися непоміченими людиною. Вивчення флавоноїдів і їх можливостей впливати на людський організм почалося давно. Виявлено вже чимало ефектів флавоноїдів, а деякі активно вивчаються і нині. Сьогодні медицині відомі антиоксидантний (захищає від вільних радикалів), противірусний і антибактеріальний, протираковий, кардіозахисний, імунотропний і протизапальний ефекти. Доведено, що флавоноїди чинять регуляторний вплив на жіночу гормональну сферу, забезпечують антистресовий захист, а також ефективні у зв’язуванні і зниженні токсичного впливу деяких важких металів (кадмій, свинець). І цей перелік далеко не повний.

Оскільки флавоноїди є природними сполуками, то вони вважаються еволюційно більш природними (фізіологічними) для людського організму, оскільки за роки еволюції він пристосувався до них. Крім того, висока і комплексна активність флавоноїдів поєднується з низькою токсичністю. З урахуванням цього, інтерес до них в медицині з кожним роком тільки зростає.

Важливою особливістю флавоноїдів є різноспрямованість дії, коли одна речовина здатна чинити кілька біологічних ефектів. Це дозволяє всебічно впливати на порушення, які виникли в організмі людини при захворюванні, усувати або зменшувати їх вираженість.
В останні роки у медицині активно вивчається здатність флавоноїдів чинити противірусну дію, пов’язану з пригніченням вірусних ферментів. Продемонстрована здатність природних сполук пригнічувати такі ферменти людського організму як ксантиноксидаза, циклооксигеназа, ліпоксигеназа та фосфоінозитидна 3-кіназа.

Щодо вірусів увага медичної спільноти прикута до збудників гострих респіраторних вірусних захворювань. Це найбільш численна армія вірусів, яка дошкуляє людству. Тому активні розробки проводяться у напрямку пошуку нових молекул противірусних речовин, які б ефективно блокували вірусні ферменти і при цьому були захищені від розвитку нечутливості (резистентності) вірусів до них. І знову флавоноїди виявилися корисними з цієї точки зору. Вже проведені дослідження, в яких доведена противірусна активність цих природних сполук по відношенню до вірусів ГРВІ. Наприклад, в одному із досліджень, в якому вивчався вплив деяких флавоноїдів (кверцетину, катехіну, нарингеніну, лютеоліну, гіспідуліну, вітексину, хризину і кемпферолу) на вірус грипу і його фермент нейрамінідазу (забезпечує поширення вірусу в людському організмі) було показано, що флавоноїди мають блокуючу дію на нейрамінідазу. Також є роботи, які підтверджують здатність флавоноїдів пригнічувати ферменти, що відповідають за відтворення вірусного потомства всередині зараженої клітини.

Наукові дослідження стали основою для створення препаратів та дієтичних добавок рослинного походження на основі флавоноїдів, які мають доведену пригнічуючу активність по відношенню до вірусів. 

Однією з відмінних рис противірусних препаратів та дієтичних добавок на основі флавоноїдів є комплексність їх дії. Це передбачає поєднання кількох ефектів (полімішеневість) вказаних засобів, що за умови грамотного їх використання дозволяє впливати відразу не кілька шляхів розвитку вірусного захворювання. 

Таким чином, природою створені багато цілющих формул, які людина може взяти на озброєння і розправлятися з вірусними агресорами. Головне - робити це правильно та консультуватися з лікарем.